Advokatska kancelarija Trifković & Milovanović i saradnici

Advokatska kancelarija Trifković & Milovanović i saradnici se već 40 godina bavi zastupanjem građanstva i privrednih subjekata u Republici Srbiji.

Kroz sve ove godine kroz kancelariju su prošli mnogi advokati i pripravnici koji su danas uspešni u svojim branšama.

Zastupamo tezu da advokatura nije posao već način života i toga se pridržavamo. To znači da je naš odnos sa klijentima neposredan i korektan, te je saradnja na obostranu korist i zadovoljstvo.