Kancelarija

Advokatska kancelarija Trifković & Milovanović i saradnici zastupa interese klijenata u građanskoj, krivičnoj i privrednoj materiji. Četrdesetogodišnje iskustvo u rukovođenju najkomplikovanijim pravnim situacijama je doprinelo da se dobar glas o kancelariji čuje po celoj Srbiji.

Našu kancelariju čine.

Trifković Milinko, advokat

Rođen 1948. godine. Pravni fakultet u Sarajevu upisao 1968. godine, gde je diplomirao 1971. godine. Od marta 1971. radi kao pripravnik kod advokata Gliše Radonića. Pravosudni ispit položio u Beogradu septembra 1973. i upisan u imenik advokata Advokatske komore u Beogradu 15. maja 1974. godine. Do danas radio samo kao advokat. Osim advokature posvećen svojoj četvorici si nova, jedrenju, ronjenju i speleologiji.

 

Milovanović Srđan, advokat

Rođen u Zemunu, 1982. u staroj beogradskoj poridici. Nakon što je završio Šestu beogradsku gimnaziju, upisuje Pravni fakultet u Beogradu, gde je diplomirao oktobra 2007. godine.

Od januara 2008. godine radio je kao advokatski priravnik kod advokata Milinka Trifkovića, te nakon polaganja pravosudnog ispita maja 2010. godine, nastavlja da radi kao mlađi partner advokata Trifkovića. U maju 2011. godine upisao se u imenik advokata pri Advokatskoj komori u Beogradu.

Okotobra 2011. godine upisuje doktorske studije na Pravnom fakultetutu univerziteta Union, sa temom Odgovor na tužbu. Autor je više članaka i seminarskih radova na različite teme iz Građanskog procesnog prava.

Posvećen je poslu i porodici. Hobi su mu putovanja i sport. Istinski se zalaže za uvođenje precedentnog prava u naš pravni sisten kao jedini realan način u borbi protiv korupcije.

Miloš Vuković, advokat

Vuk Vuković, pripravnik