Author: admin

Kako se izboriti sa korupcijom u pravosuđu?

Kada se govori o korupciji u pravosuđu obično se ukazuje na korumpirane sudije i oni se smatraju jedinim odgovornim za ovu pošast. Međutim, stvarnost je bitno drugačija. Nijedan sudija ne donosi nezakonitu odluku zato...

Zakon o prekršajima 0

Zakon o prekršajima

ZAKON O PREKRŠAJIMA Deo prvi MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni...