Category: Zakoni

Zakoni Republike Srbije kao pozitivno pravo

Zakon o prekršajima 0

Zakon o prekršajima

ZAKON O PREKRŠAJIMA Deo prvi MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni...