Misija

Advokatska kancelarija Trifković & Milovanović stoji pri misiji uvođenja precedenta u stručnom delu, drugačijem pristupu načinu zastupnja i fluktuaciji ljudi kroz kancelariju.daumier21