Podaci o klijentu

Advokat sa klijentomMolimo da ukoliko ste nov ili postojeći klijent kome su se promenili podaci, da popunite potonji formular kako bi bili u mogućnosti da vas lakše kontaktiramo.

Vaši podaci su dostupni samo nama i ni na koji način, osim u svrhu vođenja postupka po punomoćju, ne mogu biti dostupni trećim licima.

Hvala.

Ime i prezime (obavezno)

Vaš e-mail (poželjno)

Adresa iz lične karte
(Ukoliko ne primate poštu na istu adresu, molimo ispod i adresu na koju primate poštu.)

Broj lične karte
(9 brojeva) U slučaju da nemate ličnu kartu, unesite broj pasoša u napomene.

JMBG
13 brojeva

Telefon za kontakt

Predmet (П, К, И, Ив, Р...) (poželjno)

Dodatni podaci i napomene

Potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni